Algoritmi Oy • Tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Algoritmi Oy (Y-tunnus 2959037-4)
Kanavamäki 28 C 10
00840 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioiss:a

Algoritmi Oy / Severi Virolainen
Kanavamäki 28 C 10
00840 Helsinki

+3585068677
severi@algo.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Palveluistamme kertominen
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Yhteydenpito ja asioiden hoitaminen matkalla
 • 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yrityksen nimi (tarvitaan kun laskutus tai postitus menee yritykseen)
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kuva (helpompi muistaa kuka on kuka)
 • Luokitus (millä matkoilla on ollut, mistä lähteestä tieto on tullut, markkinointilupa)
 • Muistiinpanot (vapaa tekstikenttä, käytetään harvakseltaan)
 • 5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen severi@algo.fi

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään yhteydenoton yhteydessä
 • Satunnaisesti yksittäisiä liidejä voi tulla mistä tahansa.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Algoritmi Oy:n ulkopuolelle.

  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. (Tällä hetkellä palveluntarjoajia ei ole)

  8. Käsittelyn kesto

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai potentiaalinen asiakkuus on voimassa.

  Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse siitä ilmoittamalla esimerkiksi sähköpostiin vastaamalla.

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakasrekisteriä käsittelevät Algoritmi Oy:n työntekijät.

  Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedot siirtyvät yrityksen käytössä olevalla tietokoneella.

  Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.