Tällä sivulla on pakollisia lain määrämiä ja vastaavia tietoja kuten erityismatkaehdot ja tietosuojaseloste.

Algoritmi Oy:n tarjoamat matkapalvelujen yhdistelmät ovat direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettuja matkapaketteja. Näin ollen asiakkaaseen sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Algoritmi Oy on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.

Lisäksi MadBike on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen suorittamsi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.

Tutustu Ulkoministeriön kohdetta koskevaan matkustustiedotteeseen osoitteessa https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotus- ja muihin osuosituksiin osoitteessa http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=25407


Matkaehdot

Pujehdusseikkailujen erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia lisä- ja erityisehtoja.

1. Varaus

Matkan varaus maapaketin osalta on molempia osapuolia sitova kun toimistomaksu on maksettu. Maksamalla toimistomaksun matkalainen hyväksyy valmismatkalain matkaehdot sekä Algoritmi Oy:n asettamat lisä- ja erityisehdot.

2. Maksuehdot

a] Algoritmi Oy:n matkoilla ei ole varsinaista varausmaksua, vaan laskutamme 100€ toimistomaksun varauksen yhteydessä. Matkan eräpäivä on kaksi päivää matkan päättymisen jälkeen. Jokaisella matkasivulla ilmoitamme matkan kokonaishinnan ilman toimistomaksua, koska laki kieltää toimistomaksun ilmoittamisen kokonaishinnassa kun eräpäivä on matkan jälkeen.

b] Matkalainen voi maksaa matkan korottomasti myös kahdessa tai kolmessa erässä. Tästä asiakkaan on kuitenkin sovittava Algoritmi Oy:n kanssa ennen matkan alkua.

3. Vastuut

a] Asiakas osallistuu matkalle omalla vastuullaan ottaen huomioon oman kuntonsa, terveydentilansa sekä purjehduskokemuksensa ja purjehdustaitonsa.

b] Algoritmi Oy ei vastaa sään tai muun vastaavan ilmiön aiheuttamista vahingoista.

c] Matkan aikana asiakkaalla on oltava voimassa oleva henkilövahingot kattava matkavakuutus. Asiakkaan matkatavarat ovat aina asiakkaan omalla vastuulla.

d] Asiakas toimii veneessä aina omalla vastuullaan ja vastaa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista.

e] Algoritmi Oy vastaa matkan järjestelyistä.

f] Lentoyhtiöt ovat vastuussa matkustajista ainoastaan lentokuljetuksen aikana IATA-yhtiöiden kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla.

4. Matkan peruutus

a] Mikäli asiakas peruuttaa matkan 59-0vrk ennen matkan alkua, Algoritmi Oy laskuttaa mahdolliset yhteistyökumppaneille maksetut ennakkomaksut, hotellimaksut ja muut sellaiset maksut joita ei voi peruuttaa. Toimistomaksun asiakas voi peruutuksen yhteydessä siirtää muulle matkalle.

b] Mikäli asiakas peruuttaa matkan 29-14vrk ennen matkan alkua, Algoritmi Oy laskuttaa kohdan a lisäksi matkan järjestely- ja varauskuluja 25% matkan hinnasta. Summa ei kuitenkaan ylitä koko matkan hintaa.

c] Mikäli asiakas peruuttaa matkan 13vrk - 7vrk ennen matkan alkua, Algoritmi Oy laskuttaa kohdan a lisäksi 50% matkan hinnasta. Summa ei kuitenkaan ylitä koko matkan hintaa.

d] Mikäli asiakas peruuttaa matkan myöhemmin kuin 7vrk ennen matkan alkua Algoritmi Oy laskuttaa koko matkan hinnan.

e] Mikäli asiakas keskeyttää matkan omasta tahdostaan kesken matkan Algoritmi Oy laskuttaa niin ikään koko matkan hinnan.

f] Mikäli asiakkaalla ei ole jatkuvasti voimassa olevaa matkavakuutusta, suosittelemme matkavakuutuksen ottamista siten, että se tulee voimaan vähintään 2vrk ennen matkan alkua. Matkavakuutus kattaa peruutuskulut, mikäli peruutuksen syynä on oma tai lähiomaisen vakava sairaus, onnettomuus tai lähiomaisen kuolema.

g] Jos Algoritmi Oy joutuu peruuttamaan matkan, toimistomaksu palautetaan ellei asiakas halua siirtää varaustaan muulle matkalle. Lennot: katso kohta 5.

5. Lentoliput ja reittilennot kohteeseen

a] Algoritmi Oy ei myy lentolippuja. Asiakas vastaa itse lennon varaamisesta ja sen maksamisesta. Asiakas varaa lennon sen jälkeen kun Algoritmi Oy on vahvistanut matkan toteutumisen sähköpostilla tai puhelimitse. Mikäli asiakas varaa lennon ennen tätä vahvistusta, ei Algoritmi Oy vastaa kuluista, joita mahdollisesti käyttämättä jäävä lento aiheuttaa.

b] Mikäli matka ei jostakin syystä toteudu vaikka Algoritmi Oy on vahvistanut matkan toteutumisen, Algoritmi Oy vastaa asiakkaan lennoista syntyneistä kuluista.

c] Algoritmi Oy matkan virallinen alku- ja päätepiste on aina ensimmäisen ja viimeisen päivän satama ohjelman mukaan.

6. Osanottajamäärä

a] Algoritmi Oy:n purjehdusmatkoen ryhmien koko riippuu matkasta. Matkakohtaiset ryhmäkoot ilmoitetaan nettisivuilla. Mikäli osanottajia on alle ao. matkan minimimäärän, pidätämme oikeuden peruuttaa matkan. Mahdollisesta peruutuksesta ilmoitamme viimeistään 31 päivää ennen matkan alkua.

b] Mikäli matkan toteutuminen näyttää epävarmalta asiakkaan tehdessä varauksen, Algoritmi Oy ilmoittaa tästä aina asiakkaalle jotta asiakas ei varaa lentoja turhaan. Niinikään Algoritmi Oy ilmoittaa asiakkaalle heti kun lennon varaaminen on asiakkaalle turvallista.

c] Algossa on kolme parisängyllistä hyttiä ja kaksi nukkumapaikkaa salongissa. Näillä paikoilla voi olla vaihteleva hinnoittelu.

7. Mahdolliset muutokset

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi vastata matkan julkaisemisen jälkeen tulleista, meistä riippumattomista muutoksista. Tämä koskee poliittisia myllerryksiä, mahdollisia tautiepidemioita, lentoja, luonnonmullistuksia, tuhkapilviä, suuria valuuttaheilahduksia yms. Saatamme joutua korottamaan maapaketin hintaa tai siirtämään lähtö- tai tuloaikoja. Hintamuutoksia teemme kuitenkin vain poikkeustapauksissa.


Algoritmi Oy -tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Algoritmi Oy (Y-tunnus 2959037-4)
Kanavamäki 28 C 10
00840 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Algoritmi Oy / Severi Virolainen
Kanavamäki 28 C 10
00840 Helsinki
+3585068677
severi@algo.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Palveluistamme kertominen
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Matkustajalistat hotelleja, vuokraamoja ja vastaavia varten
 • Yhteydenpito ja asioiden hoitaminen matkalla
 • 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yrityksen nimi (tarvitaan kun laskutus tai postitus menee yritykseen)
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kuva (tarvitaan ajolupia ja vastaavia varten, lisäksi helpompi mustaa kuka on kuka)
 • Luokitus (millä matkoilla on ollut, mistä lähteestä tieto on tullut, markkinointilupa)
 • Muistiinpanot (vapaa tekstikenttä, käytetään harvakseltaan)
 • Matkakohtaisesti rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Passinnumero (tarvitaan matkustajalistoissa toisinaan)
 • Syntymäaika (tarvitaan välillä erilaisiin matkustajalistoihin, mutta myös mahdollisten ikärajojen ja ikäalennusten vuoksi)
 • Allergiat (tarvitaan aterioiden ja majoitusten järjestämisessä)
 • Tieto matkustajasta / kuljettajasta, jos on matkustetaan parina
 • Lentonumerot ja aikataulut (tarvitaan lentokenttäkuljetuksiin ja aikataulun viimeistelyyn)
 • 5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen severi@mad.bike

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään yhteydenoton yhteydessä
 • Satunnaisesti yksittäisiä liidejä voi tulla mistä tahansa.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Archiman Oy:n / MabBiken ulkopuolelle.

  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Tätä kirjoitettaessa (20.5.2018 on MailChimpin käyttöönotto harkinnassa)
 • 8. Käsittelyn kesto

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai potentiaalinen asiakkuus on voimassa.

  Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse siitä ilmoittamalla esimerkiksi sähköpostiin vastaamalla.

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakasrekisteriä käsittelevät Archiman Oy:n / MadBiken työntekijät.

  Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedot siirtyvät yrityksen käytössä olevalla tietokoneella.

  Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.